Priser

Priser

Prisen for et kørekort er ikke ens, da man aldrig kan vide hvor mange køretimer den enkelte elev skal have, eller om man består køreprøven første gang.

Men prisen for det man kalder lovpakken er  kr. 13.500,– som består af:

29. lektioner i teori ( ubegrænset teori )

16. lektioner i manøvre på vej

4. lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads

4. lektioner på køreteknisk anlæg ( glatbane )

 

Herudover skal man lægge udgifter til gebyr til borgerservice ( prøvegebyr) og lægeattest og førstehjælp.

 

Produkter

  • Kørekort til alm. bil
  • Generhvervelse af kørekort
  • Kontrollerende prøver

 


Top